IMG_5174.JPG

Parkeringsbelegg

Systemer for ute og innendørsanlegg

IMG_5175.JPG
epoxy-parkeringsanlegg.png

På innendørs/utendørs parkeringsarealer har vi i Concrete Stavanger sammen med vår materiell leverandør Mapei, god erfaring med installasjon av slitesterke polyuretan belegg.

Følgende håndappliserbare gulvsystemer er aktuelle til parkeringsanlegg:
MAPEFLOOR PU PD system – Tradisjonelt p-husbelegg med oppstrødd slitesjikt
MAPEFLOOR PU PD m-system – P-hus belegg med separat membran og oppstrødd slitesjikt

IMG_5176.JPG
 

Videre kategoriseres disse systemene som henholdsvis Drive og Park systemer, hvor tilslaget som strøs opp i slitesjiktet er henholdsvis Emery (Dynagrip) eller kvartssand (Drive).

Dersom det forekommer riss og småsprekker i betongunderlaget vil vi anbefale å forsegle og fuge igjen disse for så å installere en separat membran over hele arealet med Mapefloor PU M som er et høyelastisk polyuretanbelegg. Denne separate membranen vil være rissoverbyggende iht. gjeldende datablad og sørge for en ekstra vanntetting for betongkonstruksjonen som er dekket over underliggende parkeringskjeller.

Fargekart Industribelegg

Systemløsninger p-hus brosjyre